Praktyki studenckie – wydłużony termin zgłoszeń do dnia 31 maja 2023r.

Mając na uwadze niezdecydowanych jeszcze potencjalnych opiekunów praktyk, IARP podjęła decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania opiekunów praktyk do systemu IARP do końca dnia 31 Maja 2023 dla najbliższego okresu praktyk.

System wczoraj został wznowiony.

Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP OPIEKUNÓW PRAKTYK SYSTEMU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SSPZ IARPProsimy i zachęcamy zainteresowanych ARCHITEKTÓW IARP do rejestracji w systemie IARP jako opiekun studentów odbywających czteromiesięczną praktykę – za pośrednictwem linku: https://praktyki.izbaarchitektow.pl/