„Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku”- dostępność materiałów

Informujemy, iż w systemie IARP SZKOLENIA, w zakładce PLIKI, udostępniono prezentacje ze szkolenia w formacie PDF;

„Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku”

wnioski elektroniczne

przygotowanie wniosku o wydanie DWZ

Prosimy o NIEROZPOWSZECHNIANIE i NIEUDOSTĘPNIANIE prezentacji szkolenia w sieci.

” Niniejsza prezentacja zostaje udostępniona za zgodą autora wyłącznie członkom IARP na wewnętrznej platformie szkoleniowej.

Zakazuje się dalszego rozpowszechniania innym osobom pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z ustawy prawo autorskie”.