„Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku” – relacja

W dniu 20 czerwca 2023 roku w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się szkolenie „Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku” .

Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zmian w prawie budowlanym z zakresu cyfryzacji. Temat spotkania był obszerny, poparty przykładami. Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in.: przygotowania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad inicjowania i rozpatrywania spraw w budownictwie w formie cyfrowej na tle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto przekazane zostały ogólne informacje na na temat funkcjonalności systemów EDB, ECRUB, CKOB, RWDZ.

Pomimo „niesprzyjających warunków pogodowych” tj. braku klimatyzacji w jakże upalne popołudnie – dzięki wytrwałości wszystkich uczestnikom – wydarzenie odbyło się zgodnie z planem, za co wszystkim dziękujemy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prowadzących szkolenie, Pani Annie Szalkowskiej i Pani Dagmarze Kafar, za przekazanie wartościowej wiedzy oraz udzieleniu wielu cennych wskazówek dotyczących zmian w prawie budowlanym z zakresu cyfryzacji. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje przydadzą się architektom w codziennej praktyce

Pragniemy ponadto podziękować firmie Xella Polska za pomoc finansową i merytoryczną w organizacji szkolenia

Jednocześnie zachęcamy obecnych i nieobecnych na wtorkowym spotkaniu do wzięcia udziału w kolejnych planowanych szkoleniach stacjonarnych (start-wrzesień).

Dla naszego środowiska tego typu inicjatywy niewątpliwie stanowią okazję do odświeżenia kontaktów, pozostawania na bieżąco z ciągle zmieniającym się prawem i oczywiście – last but not least – do spotkania w gronie znajomych

Pojawiło się ponadto dużo zapytań o transmisje online czy choćby nagrania. Pracujemy nad tym, postaramy się wdrożyć w przyszłości tego typu rozwiązania.

Ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów o przesyłanie pomysłów i sugestii na tematy szkoleń / spotkań/ wydarzeń/ wystaw/ wernisaży.

Każdy z nas widzi inne potrzeby i kierunki edukacji w zawodzie architekta. W związku z tym członkowie Izby Architektów, jako źródło informacji, w naszym przekonaniu stanowią najlepsze źródło inspiracji dla dalszych inicjatyw Samorządu Architektów.