Za nami szkolenie „Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

W dniu 19 września br. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się pierwsze z planowanych na jesień szkoleń skierowanych do wszystkich członków IARP.

Celem spotkania było przybliżenie problematyki związanej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W szkoleniu, które zostało przeprowadzone w trybie stacjonarnym, udział wzięło kilkudziesięciu architektów.

Temat wtorkowego wydarzenia został wybrany celowo. W tym roku przypada bowiem 20 rocznica przyjęcia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dzięki jej wprowadzeniu uregulowano szereg działań wiążących się z zabytkami, wśród których znalazły się prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne.

W wystąpieniu wprowadzającym, Pan Jacek Olesiak, konsultant konserwatorski i kierownik produktu w firmie Remmers Polska, podzielił się wiedzą na temat technologicznych aspektów konserwacji i ochrony zabytków architektury. W prelekcji poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik oczyszczania powierzchni w konserwacji elewacji i wnętrz oraz konserwacji i restauracji wątków ceglanych i kamiennych.

W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z prezentacją pn. „Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Temat szczegółowo omówiła Naczelnik Wydziału Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Pani Anna Wróbel- Janiszewska. W trakcie wystąpienia zostały poruszone zagadnienia dotyczące: zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 2023 rok, projektowanie i prowadzenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kompetencje organu WKZ czy WUOZ w procesie inwestycyjnym, obowiązki uczestników procesu budowlanego w obiektach zabytkowych oraz wymagania wobec osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych.

Ostatni element spotkania stanowiła ożywiona dyskusja, w trakcie której zgromadzeni na sali architekci dzielili się własnymi doświadczeniami oraz wymieniali uwagi dotyczące realizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od strony praktyki zawodowej.

Wszystkim obecnym na szkoleniu dziękujemy za udział, a prowadzącym za przekazaną wiedzę i już dziś zapraszamy serdecznie na kolejne szkolenie, które odbędzie się 10 października 2023 roku. Tematem wydarzenia będzie „Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rewolucja planistyczna”.