Protokoły z posiedzeń Rady ŁOIA: 16.02.2023r, 23.02.2023r., 14.03.2023r., 13.04.2023r.,11.05.2023r., 15.06.2023r.

Publikujemy zanonimizowane protokoły z posiedzeń Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów:

Protokół nr 1 – z dnia 16.02.2023 r.

Protokół nr 2 – z dnia 23.02.2023 r.

Protokół nr 3 – z dnia 14.03.2023 r.

Protokół nr 4 – z dnia 13.04.2023 r.

Protokół nr 5 – z dnia 11.05.2023 r.

Protokół nr 6 – z dnia 15.06.2023 r.