Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w 2024 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r., w sesji zimowej przypada na dzień  22 sierpnia 2024 roku

Od dnia 03 marca 2023 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100).