Apel KRIA do Okręgowych Rad IARP w sprawie powoływania komisji urbanistyczno-architektonicznych

Apel KRIA do wszystkich Okręgowych Rad IARP

„Przyjęcie przez Ustawodawcę ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 , poz.1688) , skutkuje między innymi wejściem w życie regulacji dotyczących powoływania organów doradczych , takich jak gminne, powiatowe i wojewódzkie komisje urbanistyczno-architektoniczne oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Krajowa Rada zwraca się z apelem do wszystkich Okręgowych Rad IARP o zaangażowanie i wsparcie procesu formowania tych organów doradczych , w szczególności poprzez opiniowanie, rekomendowanie lub zgłaszanie kandydatów na członków komisji …”