XI EDYCJA KONKURSU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Izba Architektów RP zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”.

Przed uczniami prawdziwe wyzwanie dla wyobraźni. Jak będzie wyglądał świat kiedyś w przyszłości? I z jak dalekiej przyszłości będzie to obraz? O tym zdecydują uczestnicy. Czego oczekują organizatorzy? Oryginalnych pomysłów na to, jak zmienią się znane młodzieży miejsca czy budynki oraz śmiałych wizji tego, jak w przyszłości będą działały miasta i jak będą zachowywali się ich mieszkańcy. Ale odpowiedź na temat konkursowy może być dużo szersza: wykraczać poza przestrzeń fizyczną i pokazywać to, co jeszcze nie istnieje. Konkurs pozwala otworzyć wrota do świata fantazji i przyszłych, niekoniecznie realnych zdarzeń. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50×70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice. Na stronie konkursowej: www.kształtowanieprzestrzeni.pl/konkurs2024 znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania (zał. nr 2), schemat planszy (zał. nr 3) oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na stronie konkursowej: http://www.xn--ksztatowanieprzestrzeni-g2d.pl/konkurs2024 znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania (zał. nr 2), schemat planszy (zał. nr 3) oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania prac upływa 15 maja 2024 r. Pula nagród to 20000 PLN.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dodatkowe niespodzianki w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu

2024 r. w Warszawie.