23 marca 2024r. odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

W ostatnią sobotę na Przystanku Architektura odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zjazd rozpoczął się od powitalnego przemówienia Przewodniczącego Rady LOOIA Pawła Filipowicza, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej I stopnia za szczególne zasługi dla samorządu zawodowego architektów.

W dalszej części Zjazdu Zgromadzeni Delegaci zapoznali się z preliminarzem budżetowym na rok 2024 oraz Sprawozdaniami:

◾ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

◾ Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego;

◾ Przewodniczącej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej;

◾ Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

◾ Sprawozdaniem finansowym za rok 2023

Po przedstawieniu Sprawozdań Delegaci przyjęli uchwałą:

◾ sprawozdania z działalności Rady LOOIA za rok 2023;

◾ sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA za rok 2023;

◾ sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego LOOIA za rok 2023;

◾ sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA za rok 2023;

◾ sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LOOIA za rok 2023;

◾ sprawozdanie finansowe LOOIA za rok 2023.

W wyniku głosowań Rada LOOIA RP uzyskała absolutorium, a wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zjazd.

W imieniu wszystkich organów, dziękujemy Delegatom za aktywny udział w Zjeździe oraz zaufanie i docenienie naszej dotychczasowej pracy.

Niezmiennie zapraszamy do aktywnej współpracy na rzecz środowiska Architektów.