Wręczenie Odznak honorowych I stopnia (Srebrna odznaka)

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy uświetniła ceremonia nadania Odznak honorowych I stopnia za szczególne zasługi dla samorządu zawodowego architektów.

Za wieloletnie aktywne pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego, znaczące osiągnięcia w kształtowaniu opinii o środowisku architektów i wizerunku samorządu zawodowego oraz konsekwentne dążenie do poprawy warunków wykonywania zawodu Architekta, uchwałą Rady LOOIA

Honorową odznakę Izby Architektów RP – I stopnia (tzw. Srebrną odznakę) otrzymali:

arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny

arch. Joanna Jaskułowska

arch. Karolina Kejna

arch. Anna Szczepaniak

arch. Lidia Zysiak

arch. Piotr Biliński

arch. Dariusz Chmiel

arch. Paweł Czajka

arch. Wojciech Jander

arch. Paweł Pijanowski

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym!

fot. Basiaplus