Szkolenie online:Prawo budowlane po nowelizacji. „Najistotniejsze zmiany dla architekta”- 09.09.2020 r., godz. 17.00 – 19.00

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Krajowa Rada IARP zapraszają do udziału w szkoleniu on-line:

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta.

Zgłoszenia na szkolenie są dokonywane w formie elektronicznej poprzez link:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/891

Termin szkolenia:

09.09.2020 r., godz. 17.00 – 19.00

Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W śród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.


Prowadzący szkolenie:
architekt IARP Grzegorz Jachym